SCHETSEN

Een lift in het Centraal Station van Amsterdam. Er zijn twee in jouw ogen stokoude vrouwen ingestapt: waarschijnlijk net zo oud als wij, zou vriendin A. later over ze opmerken.

Maar goed, jij posteert je in de deuropening om in afwachting van vriendin A., die is achtergebleven, de lift tegen te houden, waardoor de twee vrouwen je argwanend opnemen.

‘Ik wacht op haar,’ verklaar je naar vriendin A. wijzend.

Dan knikken ze begrijpend en duidelijk opgelucht.

Als jullie zijn ingestapt, glipt nog net voor het sluiten van de deur een man binnen die zo te zien nog niet in het wintertij maar toch wel al in ’s levens herfsttij verkeert.

‘Rustig aan maar,' merkt een van de vrouwen op, ‘we hoeven waarschijnlijk geen van allen nog aan het werk.

‘Ik helaas nog wel,’ zegt de man terwijl de lift zich in beweging zet.

‘Nou, wees dan maar blij,’ antwoordt ze, ‘want als je eenmaal gepensioneerd bent, gaan de jaren snel.’

‘Ja, dan ben je oud voordat je het weet,’ bevestigt de andere vrouw.

‘Toch verheug ik me erop,’ zegt de man ietwat beteuterd.

‘Nou, doe dat dan maar lekker,’ antwoordt de eerste vrouw op een toon van, je zult het nog wel merken.

En dan heeft de lift het perron bereikt, wordt er met knikjes ten afscheid uitgestapt.

23. sep, 2019

6

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!