SCHETSEN

In de Amsterdamse Plantagebuurt komt me een groep tienermeisjes tegemoet. Een van hen heeft te raadplegen papieren in de hand. Dat zie je daar vaak, groepen met de opdracht de vele plekken langs te gaan die daar herinneren aan de oorlog en de Jodenvervolging.

Maar dit groepje houdt me staande met de vraag waar tramlijn 8 rijdt.

‘Die rijdt al lang niet meer.’

‘En hier staat,’ zegt het meisje met de papieren en die omhoog houdend: ‘Vraag een voorbijganger waar tramlijn 8 rijdt.’

‘Ja, omdat veel mensen denken dat vooral met die lijn tijdens de oorlog Joden werden weggevoerd en dat hij daarom nu niet meer rijdt.’

‘Ooohhh!’

De meisjes lachen omdat ze erin zijn gestonken, bedanken me en lopen dan evenals ik door.

 

Maar het voorbehoud in mijn formulering is ze duidelijk ontgaan. Want volgens mijn informatie zijn de Joden niet vooral met tramlijn 8 weggevoerd, ging die lijn wel door de buurten waar veel Joden woonden maar werd hij al in 1942, voordat de massale deportaties op gang kwamen, opgeheven wegens een te gering passagiersaanbod; wat weer wel werd veroorzaakt doordat Joden zich toen nog nauwelijks mochten verplaatsen.*

* Voor meer informatie zie op het internet Tramlijn 8 Amsterdam.

 

Foto: de Hollandsche Schouwburg, waar in WOII Joden werden samengebracht voor deportatie.

23. jun, 2014

4

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!