SCHETSEN

In een open wachtruimte zit behalve jij een man die de Telegraaf leest. Maar plotseling laat hij die krant zakken en zegt nadenkend voor zich uit: ‘Anthoni van Leeuwenhoek, wie was dat eigenlijk?’

Omdat er verder niemand anders is, voel jij je aangesproken.

‘Weet u dat niet?’

De man kijkt je aan.

‘Nee, jij dan wel?’

‘Jawel.’

‘Nou, wie was dat dan?’

‘De uitvinder van kanker.’

‘Echt?’

‘Jazeker.’

‘En naar zo iemand noemen ze dan een ziekenhuis?’

‘Natuurlijk, door kanker hebben ze hier bestaansrecht. Zoals begrafenisondernemers levenden helpen te treuren maar leven van de dood, zo proberen ze hier patiënten te genezen maar bestaan ze dankzij kanker.’

De man staart je even niet begrijpend aan, schudt dan het hoofd, mompelt iets onverstaanbaars en verschuilt zich weer achter zijn krant.

Ach, we moeten elkaar toch een beetje helpen, nietwaar.

 

 

15. feb, 2021

8

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!