SCHETSEN

 

Er was strand genoeg maar jij zwom bij een steiger in de havenmond naast het seinpostduin. En soms zwom je van daar naar het Forteiland aan de overkant, dat toen nog streng verboden gebied was en daardoor spannend. Maar het was een eind zwemmen en het was gevaarlijk. Je moest opletten dat er geen schepen aankwamen en dat er niet werd gespuid. Dat laatste kon je zien door een kegel aan de semafoor.

 

Als er werd gespuid zou je door de stroming worden meegesleurd richting zee en was je binnen de kortst mogelijke tijd in Engeland, zoals schertsend werd gesteld. Maar in werkelijkheid was de kans dan groot dat je verzoop.

 

Het was een mooie zomer toen je daar vrijwel dagelijks zwom, op de steiger lag te zonnen of over het verlaten Forteiland struinde. Maar ondanks de overvloedige zonneschijn ervoer je voortdurend een donkere wolk. Je besefte in gebreke te blijven maar was niet bij machte er iets aan te doen. De toekomst leek je altijd regen zonder jas of paraplu.

Je ouders leidden een druk en zorgelijk bestaan, begrepen evenmin als jij wat je bewoog en lieten je zwemmen. Je had zussen en vrienden maar voelde je alleen alsof je voortdurend op het Forteiland verbleef. Misschien kon je toch maar beter eens gaan zwemmen terwijl er werd gespuid.

 

Uit de bundel in wording VERSLAGEN van een mislukt leven.

29. jan, 2018

4

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!