SCHETSEN

            Het Open Podium van de OBA. Ik geniet van de gedichten van anderen. Af en toe een beschaafd applausje. Twijfel slaat toe, zoveel moois, kan ik daar nog wat aan toevoegen?

            Kort na de pauze ben ik aan de beurt. Ik zeg dat ik een aantal gedichten heb uitgezocht. De presentator vraagt of ik dat mijn beste gedichten vind. Ik zeg dat ik ze het geschiktst vind om voor te lezen. Hij knikt me bemoedigend toe, ik begin te lezen en vriendin A. maakt foto’s. 

 

Verrast door het applaus, kijk ik na het eerste gedicht op, klapt men werkelijk zo geestdriftig? Kennelijk, en in de ogen van de presentator zie ik tranen. Wat krijgen we nou? Beduusd ga ik door. Na ieder gedicht klinkt een klaterend applaus en na het laatste een ovatie. Van elders uit de biblotheek blijken mensen op het applaus te zijn afgekomen en achter het zittende publiek te zijn gaan staan. En dat zittende publiek is ook gaan staan, een aantal jongeren onder hen zelfs op de stoelen. Er wordt gejuicht en bis geroepen. Ik kom wankelend overeind en maak een paar stijve buiginkjes. De presentator omhelst me en fluistert me in het oor nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

            Terug bij mijn plaats voor het podium, vallen mannen en vrouwen me huilend om de hals en smeken om een bundel. Bescheiden als ik ben, heb ik maar tien exemplaren meegenomen. Ik had er honderd keer zoveel kunnen verkopen.

            Ontroerde bewonderaars bieden vriendin A. en mij vervolgens een diner aan in het restaurant van de bibliotheek. Daarna, langs het Oosterdok op weg naar huis, vraagt vriendin A. hoe ik me voel.

‘Dankbaar,’ breng ik aangedaan uit.

27. aug, 2012

1

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!