SCHETSEN

Het was druk maar wonderlijk stil in het station. Gebiologeerd staarden de wachtenden naar het spoor. Maar niemand sprong. De trein kon ieder ogenblik komen.

Naar de dokter. Last van zijn voeten. Vervelend, moet hij ze een extra keer wassen. Normaal doet hij dat alleen op allerheiligen.

Op Valentijnsdag besloot hij, uit schuldgevoel, ook zijn vrouw eens bloemen te geven, maar juist dat gaf haar te denken.

© Coos de Goede 2011

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!